Català

Castellano

Facebook de el Troc
Twetter de el Troc

Les 3 últimes notícies publicades

Calendaris de Butxaca

30/09/2019

Vols rebre el Puzle de Calendaris de Butxaca de tres peces de l'any 2020, que s'ha realitzat per a la "XXVI Festa del Col.leccionisme" de Barcelona setembre 2019?

 

Si vols rebre un exemplar d'aquest puzle, envia 2,1 euros en segells de valors petits amb les vostres dades postals i el correu electrònic. Tenim pocs exemplars, ja que l'assistència de col·leccionistes va ser molt important.

 

Enviarem els puzles fins a fi d'existències.

 

Alhora us enviarem informació de trobades de col·leccionisme i algun calendari més.

 

Envieu la carta a:

 

El TROC - Butlletí de col.leccionisme *

 

c / Elcano 24 baixos

08004 - Barcelona

..................... 

¿Quieres recibir el  Puzle de Calendarios de Bolsillo de tres piezas del año 2020, que se ha realizado para la "XXVI Festa del Col.leccionisme" de Barcelona septiembre 2019?

Si quieres recibir un ejemplar de este puzle, envía 2,1 euros en sellos de valores pequeños con vuestros datos postales y el correo electrónico. Tenemos pocos ejemplares, pues la asistencia de coleccionistas fue muy importante.

Enviaremos los puzles hasta fin de existencias.

Al mismo tiempo os enviaremos información de encuentros de coleccionismo y algún calendario más.

Enviad la carta a:

El TROC - Butlletí de col.leccionisme*

c/Elcano 24 bajos

08004 - Barcelona


 

XXVI Festa del Col.leccionisme

22/09/2019

Vols rebre el Puzle de punts llibre que s'ha realitzat per a la "XXVI Festa del Col.leccionisme" de Barcelona setembre 2019?

 

Si vols rebre un exemplar d'aquest puzle, envia 3,6 euros en segells de valors petits amb les vostres dades postals i el correu electrònic. Tenim pocs exemplars, ja que l'assistència de col·leccionistes va ser molt important.

 

Enviarem els puzles fins a fi d'existències.

 

Alhora us enviarem informació de trobades de col·leccionisme i algun punt més.

 

Envieu la carta a:

 

El TROC - Butlletí de col.leccionisme *

 

c / Elcano 24 baixos

08004 - Barcelona

..................... 

¿Quieres recibir el  Puzle de puntos libro que se ha realizado para la "XXVI Festa del Col.leccionisme" de Barcelona septiembre 2019?

Si quieres recibir un ejemplar de este puzle, envía 3,6 euros en sellos de valores pequeños con vuestros datos postales y el correo electrónico. Tenemos pocos ejemplares, pues la asistencia de coleccionistas fue muy importante.

Enviaremos los puzles hasta fin de existencias.

Al mismo tiempo os enviaremos información de encuentros de coleccionismo y algún punto más.

Enviad la carta a:

El TROC - Butlletí de col.leccionisme*

c/Elcano 24 bajos

08004 - Barcelona


 

Puzle de la Festa Major del Poble Sec

24/08/2019

Vols rebre el puzle  de punts de llibre que es va realitzar per commemorar la XIII Festa Major del Poble Sec 2019 que es va fer al Juliol?

 Si vols rebre un exemplar d'aquest puzle, envia dins d'un sobre, 3.7 Euros en segells preferiblement en valors petits. Tenim pocs exemplars, els anirem repartint a mesura que vagin arribant els sobres com en ocasions anteriors.

 Enviarem els punts fins a fi d'existències.

 Al mateix temps us enviarem informació de trobades de col·leccionisme i algun punt de llibre de més.

 Envieu la carta a:

 El TROC - Associació per a la Promoció del Col·leccionisme

 c / Elcano 24 baixos

 08004 –Barcelona

 www.eltroc.org  eltroc@eltroc.org


 

 

 

El troc el Butlletí del Col·leccionista - Elkano 24 baixos-08004 -Barcelona - Tel.934.358.511 - 660.22.66.43 - Avís legal